Росен Маринов моят личен блог

Бързите кредити – що е дълг?

Малко хора могат да кажат за себе си: аз не съм длъжник. Повечето от нас дължат нещо на някого. Може да е например банката, в която изплащаме ипотеката, която теглим, за да си купим апартамент.

Дълг е всяка транзакция, направена с кредитна карта (поне докато не бъде изплатена), овърдрафт в лична сметка, заем от семейство или оборудване, вноски по бързи кредити.

Дълг и погасяване

Изключително лесно е да започнете да живеете на кредит днес. От друга страна е много по-трудно да уреждаме задълженията си непрекъснато – особено когато губим контрол над дълга си и стигнем до ситуация, при която позицията на страната „аз“ не съвпада с тази на „аз дължа“ . Знаем, че изпадането в дългове не трябва да е резултат от глупост или алчност. Добре е, че повечето фирми за бързи кредити имат механизми за действие в ситуации, когато длъжника е затруднен да плаща заема си. Те също имат изгода заема да бъде платен и могат да направят много компромиси за вас.

Много хора са се озовали на финансова граница поради недостатъчни познания, неразбиране на кредитните механизми и липса на умения за управление на домашния бюджет. Никой не ги е учил на това, защото страната ни не се интересува от икономическо образование.

Нека започнем с факта, че формално всяко финансово задължение, поето спрямо друго лице или институция, е дълг. Това се отнася и за ипотека, въпреки че банките от години популяризират заместител на думата „длъжник“ – „кредитополучател“. Но по същество това е едно и също нещо. Дългът възниква, когато ангажиментът е поет, а не само когато започнем да закъсняваме с плащането на вноски. Всяко финансово задължение е дълг – не само кредити и заеми, но и:

  • неплатени сметки
  • неплатено плащане за предоставената услуга
  • дълг по кредитна карта
  • овърдрафт по сметката
  • просрочие с банката, например неплащане на разходите за поддържане на сметка.

Според дефиницията дългът е неизпълнено задължение на длъжника (напр. кредитополучател, купувач) към кредитор (отпускане на заем, продавач). Тя може да бъде в брой или в натура.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Scroll To Top